หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตี๋นขั้นได
อักษรล้านนา
ตีนฯขั้นฯได
เทียบอักษรไทย
[ตีน]
ความหมาย

น.เชิงบันได

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋นขั้นได (ตีนฯขั้นฯได)