หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตี๋นก๋า
อักษรล้านนา
ตีนฯกา
เทียบอักษรไทย
[ตีนกา]
ความหมาย

น.ไส้ประทีป - ฝ้ายฟั่นเป็นเส้นแล้วทำเป็นสามขาเพื่อวางในจานหรือประทีปเพื่อจุดไฟโดยทำหน้าที่อย่างไส้เทียน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋นก๋า (ตีนฯกา)