หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตี๋น
อักษรล้านนา
ตีนฯ
เทียบอักษรไทย
[ตีน]
ความหมาย

น.เท้า - อวัยวะส่วนล่างสุดสำหรับยืนหรือเดินของคนและสัตว์, ส่วนล่างสุดของสิ่งบางอย่าง เช่น ตี๋นสิ้น - ชายผ้าซิ่น,ชื่อปลาชนิดหนึ่ง อาศัยอยู่ตามป่าชายเลนใช้คีบยึดเกาะและปีนป่ายต่างตีน เรียกป๋าตี๋น - ปลาตีน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋น (ตีนฯ)