หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตี๋ก๋า
อักษรล้านนา
ตีกา
เทียบอักษรไทย
[ตีกา]
ความหมาย

ก.ตีตรา,ประทับตรา; จ้ำก๋า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋ก๋า (ตีกา)