หน้าหลัก
ตี๋ก๋า
ตีกา
[ตีกา]

ก.ตีตรา,ประทับตรา; จ้ำก๋า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋ก๋า (ตีกา)