หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตี๋ก๋องเอี่ยงฟ้า ขี่ม้าเอี่ยงต๋าวั
อักษรล้านนา
ตีกลฯอฯงอ่ยฯงฟ้า ขี่ม้าอ่ยฯงตาวันฯ
เทียบอักษรไทย
[ตีกลองเอี่ยงฟ้า ขี่ม้าเอี่ยงตาวัน
ความหมาย

สำ.ตีกลองแข่งฟ้า ขี่ม้าแข่งตะวัน หมายถึงทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ จะไม่ได้รับผลสำเร็จตามที่ต้องการ; ดู...เอี่ยง ประกอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋ก๋องเอี่ยงฟ้า ขี่ม้าเอี่ยงต๋าวั (ตีกลฯอฯงอ่ยฯงฟ้า ขี่ม้าอ่ยฯงตาวันฯ)