หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตี๋ก๋อง
อักษรล้านนา
ตีกลฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[ตีกลอง]
ความหมาย

ก.ตีกลอง - ใช้มือ หรืออุปกรณ์ที่เหมาะสมตีหรือฟาดที่หน้ากลองเพื่อให้เกิดเสียงดัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋ก๋อง (ตีกลฯอฯง)