หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตี๋
อักษรล้านนา
ตี
เทียบอักษรไทย
[ตี]
ความหมาย

ก.ตี - เอามือ หรือของอย่างอื่นฟาด,ทุบ หรือเข่นลงไป,ชกต่อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี๋ (ตี)