หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตี้แล้วตี้ยัง
อักษรล้านนา
ที่§วฯที่ยังฯ
เทียบอักษรไทย
[ที่แล้วที่ยัง]
ความหมาย

ว.ที่สิ้นสุด,ผลสรุป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี้แล้วตี้ยัง (ที่§วฯที่ยังฯ)