หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตี้แปง
อักษรล้านนา
ที่แพงฯ
เทียบอักษรไทย
[ที่แพง]
ความหมาย

น.ที่รัก; ตี้ฮัก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี้แปง (ที่แพงฯ)