หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตี้เก่า
อักษรล้านนา
ที่เกั่า
เทียบอักษรไทย
[ที่เก่า]
ความหมาย

น.ที่เดิม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี้เก่า (ที่เกั่า)