หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตี้ฮ้ายตี้ดี
อักษรล้านนา
ที่ร้ายฯที่ดี
เทียบอักษรไทย
[ที่ร้ายที่ดี]
ความหมาย

สำ.ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งดีทั้งร้าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี้ฮ้ายตี้ดี (ที่ร้ายฯที่ดี)