หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตี้ฮักแปง
อักษรล้านนา
ที่รักฯที่แพงฯ
เทียบอักษรไทย
[ที่รักที่แพง]
ความหมาย

ดู...ตี้ฮัก

ออกเสียงล้านนา
ตี้ฮัก
อักษรล้านนา
ที่รักฯ
เทียบอักษรไทย
[ที่รัก]
ความหมาย

น.คนรัก ว.อันเป็นที่รัก; ตี้แปง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี้ฮักแปง (ที่รักฯที่แพงฯ)