หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตี้ฮัก
อักษรล้านนา
ที่รักฯ
เทียบอักษรไทย
[ที่รัก]
ความหมาย

น.คนรัก ว.อันเป็นที่รัก; ตี้แปง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี้ฮัก (ที่รักฯ)