หน้าหลัก
ตี้อยู่ตี้กิ๋น
ที่ที่อยฯที่กินฯ
[ที่อฺยู่ที่กิน]

ดู...ตี้กิ๋น

ตี้กิ๋น
ที่กินฯ
[ที่กิน]

น.สถานที่ดำรงชีวิต; ตี้อยู่ตี้กิ๋น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี้อยู่ตี้กิ๋น (ที่ที่อยฯที่กินฯ)