หน้าหลัก
ตี้ม่วนตี้งัน
ที่ม่วฯรที่งันฯ
[ที่ม่วนที่งัน]

น.สถานที่ที่มีความสนุกสนาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี้ม่วนตี้งัน (ที่ม่วฯรที่งันฯ)