หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ติ๋เตี๋ยน
อักษรล้านนา
ติตยฯร
เทียบอักษรไทย
[ติเตียน]
ความหมาย

ก.ตำหนิ,ต่อว่า,ชี้ข้อบกพร่อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ติ๋เตี๋ยน (ติตยฯร)