หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ติ๋ดโป้ง
อักษรล้านนา
ติดฯโป้฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ติดโป้ง]
ความหมาย

ดู...ขำโป้ง

ออกเสียงล้านนา
ขำโป้ง
อักษรล้านนา
ขำโป้฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ขำโป้ง]
ความหมาย

ก.ติดเก้ง - อาการผสมพันธุ์ของสุนัขที่กำลังติดกัน; ติ๋ดโป้ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ติ๋ดโป้ง (ติดฯโป้฿งฯ)