หน้าหลัก
ติ๋ดหน๋ะติ๋ดหนาบ
ติดฯหนฯะติดฯหนฯาบฯฯ
[ติดหนะติดหนาบ]

ว.เหนียวติดกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ติ๋ดหน๋ะติ๋ดหนาบ (ติดฯหนฯะติดฯหนฯาบฯฯ)