หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ติ๋ดหน๋ะติ๋ดหนาบ
อักษรล้านนา
ติดฯหนฯะติดฯหนฯาบฯฯ
เทียบอักษรไทย
[ติดหนะติดหนาบ]
ความหมาย

ว.เหนียวติดกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ติ๋ดหน๋ะติ๋ดหนาบ (ติดฯหนฯะติดฯหนฯาบฯฯ)