หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ติ๋ดจ้า
อักษรล้านนา
ติดฯจ้า
เทียบอักษรไทย
[ติดจ้า]
ความหมาย

ก.ติดจั๊กจั่น - การจับจั๊กจั่นโดยใช้ตั๋งติดปลายไม้ส้าวไปแตะที่ตัวหรือปีกจั๊กจั่นเพื่อให้ติด ดู...ตั๋ง

ออกเสียงล้านนา
ตั๋ง
อักษรล้านนา
ตังฯ
เทียบอักษรไทย
[ตั๋ง]
ความหมาย

น.ตัง - ยางไม้หลายๆ ชนิด เช่น ยางไม้ข่อย ยางไม้ฮี้ ยางไม้ลุง ยางไม้มะเดื่อ เป็นต้น ผสมน้ำมันยาง คนให้เข้ากัน ต้ม หรือเคี่ยวให้ข้นเป็นยางเหนียว ใช้ดักสัตว์ เล็ก เช่น จั๊กจั่น มด แมลงวัน เป็นต้น; ยางตั๋ง ก็ว่า ว๑.เรียกคนที่นั่งคุยนานๆ ว่าก้นตั๋ง ว๒.กลิ่นเหม็นหืน อย่างกลิ่นน้ำมันพืชที่ทิ้งไว้นานๆ เรียก เหม็นตั๋ง ว๓.เป็นยางเหนียวหนืด มักใช้รวมกันว่า เป๋นตั๋งเป๋นเหนียว เช่น น้ำลายเป๋นตั๋งเป๋นเหนียว - น้ำลายเหนียวหนืด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ติ๋ดจ้า (ติดฯจ้า)