หน้าหลัก
ติ๋ดคำ
ติดฯฅำ
[ติดฅำ]

ก.ปิดทอง -ใช้แผ่นทองคำเปลวปิด อย่างปิดทองพระพุทธรูป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ติ๋ดคำ (ติดฯฅำ)