หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ติ๋ดคำ
อักษรล้านนา
ติดฯฅำ
เทียบอักษรไทย
[ติดฅำ]
ความหมาย

ก.ปิดทอง -ใช้แผ่นทองคำเปลวปิด อย่างปิดทองพระพุทธรูป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ติ๋ดคำ (ติดฯฅำ)