หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ติ๋ดคอก
อักษรล้านนา
ติดฯฅอฯก
เทียบอักษรไทย
[ติดฅอก]
ความหมาย

ดู...เข้าฅอก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ติ๋ดคอก (ติดฯฅอฯก)