หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ติ๋ดขะแจ๋
อักษรล้านนา
ติดฯระฯกแจ,ติดฯขแจ
เทียบอักษรไทย
[ติดขะแจ]
ความหมาย

ก.สวมกุญแจ,ปิดกุญแจ,ล๊อคกุญแจ,ลั่นกุญแจ; ใส่ขะแจ๋ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ติ๋ดขะแจ๋ (ติดฯระฯกแจ,ติดฯขแจ)