หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ติ๋ด
อักษรล้านนา
ติดฯ
เทียบอักษรไทย
[ติด]
ความหมาย

ก.เป็นคำกริยา จะมีความหมายอย่างไรขึ้นอยู่กับคำที่ตามหลัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ติ๋ด (ติดฯ)