หน้าหลัก
ติ๋งตั๋ว
ติงฯต฿วฯ
[ติงตัว]

ก.ขยับกาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ติ๋งตั๋ว (ติงฯต฿วฯ)