หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ติ๋ง
อักษรล้านนา
ติงฯ
เทียบอักษรไทย
[ติง]
ความหมาย

ก.ขยับเขยื้อน,กระดุกกระดิก เช่น บ่ต๊วงบ่ติ๋ง-นิ่งอยู่กับที่,ไม่ขยับเขยื้อน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ติ๋ง (ติงฯ)