หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ติ๋กๆ
อักษรล้านนา
ติกฯๆ
เทียบอักษรไทย
[ติกๆ]
ความหมาย

ว.เรื่อยๆ,บ่อยๆ; เช่น เหล้นติ๋กๆ - เล่นไปเรื่อยๆ,แอ่วติ๋กๆ-เที่ยวบ่อยๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ติ๋กๆ (ติกฯๆ)