หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ติ๋
อักษรล้านนา
ติ
เทียบอักษรไทย
[ติ]
ความหมาย

ก.ตำหนิ,ต่อว่า,ชี้ข้อบกพร่อง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ติ๋ (ติ)