หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ติ๊ตย์
อักษรล้านนา
ทิต์ยฯ
เทียบอักษรไทย
[ทิตย์]
ความหมาย

น.ชื่อวัน; วันติ๊ด - วันอาทิตย์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ติ๊ตย์ (ทิต์ยฯ)