หน้าหลัก
ติ่น
ติ่นฯ
[ติ่น]

ล.ชิ้นเล็กๆ - ใช้เรียกสิ่งที่ตัดหั่นแล้ว เช่น จิ๊นทอด ๑๐ ติ่น - เนื้อทอด ๑๐ ชิ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ติ่น (ติ่นฯ)