หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตำไว้บนหิ้ง
อักษรล้านนา
ทำฯไว้บ฿นฯหิ้งฯ
เทียบอักษรไทย
[ทำไว้บนหิ้ง]
ความหมาย

ว.วางไว้บนหิ้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตำไว้บนหิ้ง (ทำฯไว้บ฿นฯหิ้งฯ)