หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตำหนี้
อักษรล้านนา
ทำฯหี้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ทำหนี้]
ความหมาย

ว.ตั้งไว้ที่นี่,วางตรงนี้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตำหนี้ (ทำฯหี้นฯ)