หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตำ
อักษรล้านนา
ทำฯ
เทียบอักษรไทย
[ทำ]
ความหมาย

ว.ตั้ง,วาง,วางไว้; เช่น ตำไว้หั้น -วางไว้ตรงนั้น, ตำแก้วบนโต๊ะ - วางแก้ว บนโต๊ะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตำ (ทำฯ)