หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตาแป้งหม่น
อักษรล้านนา
ทาฯแป้งฯห่฿มฯร
เทียบอักษรไทย
[ทาแป้งหม่น]
ความหมาย

ก.อาการที่ทาแป้งจนขาว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตาแป้งหม่น (ทาฯแป้งฯห่฿มฯร)