หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตาบตา
อักษรล้านนา
ตาปฯทาฯ
เทียบอักษรไทย
[ตาบทา]
ความหมาย

น.เครื่องมือคล้ายคราด แต่ใช้แผ่นไม้แทนซี่ ใช้ชักลากเพื่อ เกลี่ยดินให้เรียบ; ต้าดตา,เฝือแป้น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตาบตา (ตาปฯทาฯ)