หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตานไปหา
อักษรล้านนา
ทาฯนฯไพหา
เทียบอักษรไทย
[ทานไพหา]
ความหมาย

ก.ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปถึงผู้ตาย; ตานหา ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตานไปหา (ทาฯนฯไพหา)