หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตานไปหน้า
อักษรล้านนา
ทาฯนฯไพห้นฯา
เทียบอักษรไทย
[ทานไพหน้า]
ความหมาย

ก.ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ตนเอง เพื่อจะได้รับผลบุญในภายหน้า (อาจจะเป็นชาตินี้ ชาติ หน้า หรือชาติโน้น)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตานไปหน้า (ทาฯนฯไพห้นฯา)