หน้าหลัก
ตานแตน
ทาฯนฯแทนฯ
[ทานแทน]

ก.ถวายทานใช้หนี้เก่า - หนี้เก่า หมายถึง สิ่งที่ได้กระทำผิดต่อพระรัตนตรัย ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อสัตว์เดรัจฉาน ทั้งต่อหน้าและลับหลังทั้งที่ได้ตั้งใจ และไม่ได้ตั้งใจ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน เป็นการขออโหสิกรรม กรรมหนักให้กลายเป็นเบา กรรมที่เบาก็ขอให้หมดสิ้นไป; ตานส้ายตานแตน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตานแตน (ทาฯนฯแทนฯ)