หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตานเถ๋าะ
อักษรล้านนา
ทาฯนฯโถอฯะ
เทียบอักษรไทย
[ทานเถาะ]
ความหมาย

ก.ถวายทาน ถาวรวัตถุเป็นการลำลอง เพื่อหาทุนเพิ่มในการก่อสร้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตานเถ๋าะ (ทาฯนฯโถอฯะ)