หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตานเข้าใหม่
อักษรล้านนา
ทาฯนฯเขั้าไห่มฯ
เทียบอักษรไทย
[ทานเข้าใหม่]
ความหมาย

ก.ถวายข้าวที่เก็บเกี่ยวมาใหม่ในปีนั้น เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่เทวดาผู้รักษาขุนน้ำ และปู่ย่าตายายเจ้าของนาที่ตกทอดมา ถือว่าเป็นพิธีสำคัญที่ต้องทำก่อนที่จะบริโภคข้าวใหม่นั้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตานเข้าใหม่ (ทาฯนฯเขั้าไห่มฯ)