หน้าหลัก
ตานเข้าจี่เข้าหลาม
ทาฯนฯเขั้าจี่เขั้าหลฯามฯ
[ทานเข้าจี่เข้าหลาม]

ก.ทานข้าวจี่ข้าวหลาม - ถวายข้าวจี่ข้าวหลาม ในวันเพ็ญเดือนสี่เหนือ (เดือน ๒ ภาคกลาง) หลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตานเข้าจี่เข้าหลาม (ทาฯนฯเขั้าจี่เขั้าหลฯามฯ)