หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตานหลัวหิงไฟพะเจ้า
อักษรล้านนา
ทาฯนฯห฿ลฯวฯหิงฯไฟระฯพเจั้า
เทียบอักษรไทย
[ทานหลัวหิงไฟพระเจ้า]
ความหมาย

ก.ถวายฟืนที่ใช้ก่อเป็นกองไฟในหน้าหนาว เพื่อที่พระเจ้า (พระพุทธองค์) จะได้คลายหนาว จัดขึ้นในเดือน ๔ เหนือ ขึ้น ๑๕ ค่ำ (เดือนสี่เป็ง) ประมาณเดือนมกราคม เพราะอากาศหนาวมาก ศรัทธาเห็นว่าพระเจ้า(พระพุทธรูป)ก็คงหนาวด้วย จึงได้เอาท่อนฟืน (หลัว) มาถวายกองรวมกันเพื่อเป็นเชื้อเพลิงจุดไฟบริเวณรอบๆวิหาร หรือบริเวณที่มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตานหลัวหิงไฟพะเจ้า (ทาฯนฯห฿ลฯวฯหิงฯไฟระฯพเจั้า)