หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตานสะหลาก
อักษรล้านนา
ทาฯนฯสๆลฯากฯ
เทียบอักษรไทย
[ทานสลาก]
ความหมาย

ดู...ตานก๋วยสลาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตานสะหลาก (ทาฯนฯสๆลฯากฯ)