หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตานตุง
อักษรล้านนา
ทาฯนฯทุง
เทียบอักษรไทย
[ทานทุง]
ความหมาย

ก.ทานธง - ธง หรือตุง มีหลายชนิด หลายขนาด เช่น ตุงตั๋วเปิ้ง หรือ ตุง ๑๒ ราศี สำหรับปักไว้ที่กองเจดีย์ทราย ในประเพณีลอยกระทง หรือประเพณีสงกรานต์ ตุงที่ใช้เป็นเครื่องหมายปักไว้ตามถนนใกล้ๆ วัด แสดงว่าวัดนั้นจะมีงาน ฉลองถาวรวัตถุ(ปอยหลวง) เป็นต้น; ดู...ตุง ประกอบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตานตุง (ทาฯนฯทุง)