หน้าหลัก
ตานดอยเงินดอยคำ
ทาฯนฯดอฯยฯเงินฯดอฯยฯฅำ
[ทานดอยเงินดอยฅำ]

ดู...ตานเข้าล้นบาตร

ตานเข้าล้นบาตร
ทาฯนฯเขั้าล้฿นฯบาฯระฯต
[ทานเข้าล้นบาตร]

น.การทำบุญหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว โดยเอาข้าวเปลือกหรือข้าวสารใส่จนท่วมบาตรเป็นกองข้าว; ทานดอยเงินดอยคำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตานดอยเงินดอยคำ (ทาฯนฯดอฯยฯเงินฯดอฯยฯฅำ)