หน้าหลัก
ตานจอม
ทาฯนฯชอฯม
[ทานชอม]

ก.การทำบุญอุทิศถึงผู้ตาย มีเครื่องใช้ต่างๆ มักจำลองบ้านหลังเล็กด้วย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตานจอม (ทาฯนฯชอฯม)