หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตานจอม
อักษรล้านนา
ทาฯนฯชอฯม
เทียบอักษรไทย
[ทานชอม]
ความหมาย

ก.การทำบุญอุทิศถึงผู้ตาย มีเครื่องใช้ต่างๆ มักจำลองบ้านหลังเล็กด้วย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตานจอม (ทาฯนฯชอฯม)