หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตานก๋วยสะหลาก
อักษรล้านนา
ทาฯนฯกวฯยฯสๆลฯากฯ
เทียบอักษรไทย
[ทานกวยสลาก]
ความหมาย

ก.ทำบุญสลากภัต; กิ๋นก๋วยสลาก,กิ๋นเข้าสลาก,กิ๋นสลาก,ตานสลาก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตานก๋วยสะหลาก (ทาฯนฯกวฯยฯสๆลฯากฯ)