หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ตาดไหเข้า
อักษรล้านนา
ตาดฯไหเขั้า
เทียบอักษรไทย
[ตาดไหเข้า]
ความหมาย

น.แผ่นรองรับข้าวเหนียวก้นไหนึ่งข้าว; หึมไห ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตาดไหเข้า (ตาดฯไหเขั้า)