หน้าหลัก
ตาดเหมย
ตาดฯเหิมฯอฯยฯ
[ตาดเหมย]

น.ลานหินที่มีน้ำตกเป็นละอองฟุ้งกระจายคล้ายหมอก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตาดเหมย (ตาดฯเหิมฯอฯยฯ)