หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตาดเหมย
อักษรล้านนา
ตาดฯเหิมฯอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ตาดเหมย]
ความหมาย

น.ลานหินที่มีน้ำตกเป็นละอองฟุ้งกระจายคล้ายหมอก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตาดเหมย (ตาดฯเหิมฯอฯยฯ)