หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตาดหู
อักษรล้านนา
ตาดฯหู
เทียบอักษรไทย
[ตาดหู]
ความหมาย

น.แก้วหู - เยื่อในหูที่ใช้สำหรับรับเสียง; ดากหู ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตาดหู (ตาดฯหู)