หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตาดบอกไฟ
อักษรล้านนา
ตาดฯบอฯกไฟ
เทียบอักษรไทย
[ตาดบอกไฟ]
ความหมาย

น.ดินที่ตอกอัดปิดก้นและปากกระบอกบั้งไฟ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตาดบอกไฟ (ตาดฯบอฯกไฟ)